Succesvolle Themabijeenkomst

Vrijdag 31 mei stond de 2e Themabijeenkomst op de agenda. Persoonlijkheidsstoornissen bij eetstoornissen stond centraal op deze dag speciaal voor diëtisten georganiseerd. Voorafgaand aan het informatieve deel van de dag werd een lunch geserveerd. Mooi om te zien dat verschillende leden gebruik hebben gemaakt van deze gelegenheid om collega’s uit het hele land te ontmoeten. De informele setting maakte het aangenaam om elkaar beter te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren over (op handen zijnde) trainingen en nieuwste ontwikkelingen uit het veld. Dank aan Yakult en Abbott voor hun bijdrage waardoor deze dag mogelijk is gemaakt. Sabine Pronk van Abbott was aanwezig met een stand met presentatiematerialen.

Vanaf 12.30 uur druppelden de overige deelnemers aan de dag binnen bij Leerhotel ‘t Klooster en rond 13.00 uur ving het programma aan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden aanwezigen meegenomen in de ondernomen acties van het afgelopen jaar en de toekomstige plannen van het bestuur. De notulen van deze vergadering zijn hier te lezen in het besloten ledendeel.

‘Hoe sta jij in de dieetbehandeling bij persoonlijkheidsstoornissen?’

Floor Kieft, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Mediant, vertelde aanwezigen over het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen, welke typeringen er zijn en op welke manier je het beste aansluiting kunt vinden met cliënten die te maken hebben met persoonlijkheidsproblematiek. Aansluitend daarop werd een interactieve workshop georganiseerd door Brenda Zwinkels, die ADAP-geaccrediteerde trainingen verzorgt over tafelopstellingen en hoe deze in te zetten binnen de behandeling. Impactvolle oefening om denkbeeldig jouw positie ten opzichte van de patiënt te wijzigen en te ervaren wat dat met je doet.

Ten slotte namen we afscheid van bestuursleden Kim Corbet en Monique Reuver. Na respectievelijk 7 en 26 jaar inzet voor (eerst Stuurgroep VIE en later) de NDE danken wij hen voor hun inzet gedurende die tijd. Als boegbeeld in Nederland voor diëtisten actief bij de behandeling van mensen met een eetstoornis is Monique Reuver ‘bekroond’ als ere-lid van de NDE.

Dank aan alle aanwezigen voor deze prachtige dag. Tot ziens!

Vergelijkbare berichten