Goed voorbeeld uit België

Diëtist en psycholoog vanaf volgend jaar terugbetaald voor jongeren met een eetstoornis.

Jongeren met een eetstoornis kunnen vanaf februari elk jaar 15 sessies bij een diëtist terugbetaald krijgen en 20 bij de psycholoog. Als het probleem te complex blijkt te zijn, zullen die hulpverleners op hun beurt extra hulp kunnen inroepen van een nog meer gespecialiseerd team, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die hiervoor ruim 11 miljoen euro uittrekt.

Minister Vandenbroucke heeft een akkoord bereikt met het Riziv, de ziekteverzekering van de overheid, over een hogere tussenkomst voor jongeren tot 23 jaar die met anorexia, boulimia nervosa of binge eating disorder kampen. 

“Kinderen en jongeren met een eetstoornis zullen hierdoor niet alleen zorg krijgen door een huisarts, maar ook ondersteuning door een psycholoog en een diëtist”, kondigt minister Vandenbroucke aan.

Concreet: wie een eetstoornis heeft, zal vanaf februari elk jaar 15 sessies bij een diëtist terugbetaald krijgen en 20 bij een psycholoog. Die hulpverleners zullen ook samenwerken met de huisarts in een zorgteam.

Hiermee willen we vermijden dat kinderen en jongeren met een eetstoornis te snel naar het ziekenhuis moeten. (Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit)).

“Hiermee willen we vermijden dat kinderen en jongeren met een eetstoornis te snel naar het ziekenhuis moeten”, zegt minister Vandenbroucke. “We willen ervoor zorgen dat ze in hun eigen thuisomgeving goed verzorgd worden, waarbij er een heel team klaarstaat, zodanig dat hun problemen goed aangepakt worden, dat ook hun familie ondersteund wordt.”

Extra hulp

Als de problemen te complex worden, zullen de pyschologen en diëtisten die jongeren moeten bijstaan, op hun beurt kunnen een beroep kunnen doen op gespecialiseerde, multidisciplinaire ondersteuningsteams, met daarin specialisten op het vlak eetstoornissen. 

“Daar komen er elf van, verspreid over het hele land”, één per netwerk Geestelijke Gezondheidzorg Kinderen en Jongeren, kondigt de minister van Volksgezondheid aan. Die gespecialiseerde ondersteuningsteams zullen van maandag tot en met vrijdag telefonisch of online bereikbaar zijn, om snel te reageren, als problemen zouden escaleren. 

“We zien vandaag dat, wanneer een behandeling complexer wordt, omdat bij een eetstoornis meer komt kijken dan enkel een eetproblematiek, er snel geschakeld wordt naar een opname in een ziekenhuis, terwijl dat niet altijd nodig is”, zegt minister Vandenbroucke hierover. “Door ervoor te zorgen dat men telkens extra ondersteuning kan inroepen, zorgen we ervoor dat men jongeren zoveel mogelijk kan blijven behandelen in de eigen omgeving.”

Voor de terugbetaling van de diëtisten en de psychologen, én de oprichting van de ondersteuningsteams, trekt minister Vandenbroucke ruim 11 miljoen euro euro. Daarnaast wordt nog een 7 miljoen euro vrijgemaakt om het gespecialiseerde aanbod in de ziekenhuizen te versterken en de zorg voor het hele gezin van jongeren met een eetstoornis te ondersteunen.

Vergelijkbare berichten