Intercollegiale intervisie voor diëtisten die werken met cliënten met eetstoornissen is van onschatbare waarde en één van de criteria die gesteld zijn om te kunnen voldoen aan de specifieke deskundigheid voor diëtisten die werken met eetstoornissen.

Kennis- en ervaring delen middels casuïstiek om zo van elkaar te leren over effectieve behandelingsmethoden, benaderingen en technieken die specifiek zijn voor eetstoornissen. Hiermee draagt intervisie bij tot een kwaliteitsborging binnen het diëtistisch handelen.

Persoonlijke groei door te leren beter om te kunnen gaan met emotionele aspecten van het werken met cliënten met eetstoornissen, wat uiteindelijk de professionele ontwikkeling bevordert.

Door het creëren vanuit de NDE van een gestructureerd platform voor intervisiemogelijkheden, kunnen collega’s elkaar snel en adequaat zoeken om intervisie mee te hebben of om mogelijkheden hiertoe op te zetten.