Doel van de vereniging is het verbeteren van de kwaliteit van geboden zorg aan patiënten met voedings- en eetstoornissen door diëtisten en het verbeteren van de positie van de diëtist in het multidisciplinaire behandelteam. 

Om dit doel te bereiken worden door inzet van bestuur en leden beroepsinhoudelijke vakkundigheid bevorderende activiteiten en niet nader omschreven activiteiten uitgevoerd. Door het aanbieden van onder andere de volgende activiteiten:

  • Deskundigheidsbevordering
  • Platform voor diëtisten met deze specifieke deskundigheid
  • Belangenbehartiging van de diëtist met deze specifieke deskundigheid binnen de gezondheidszorg (voor zover dat niet binnen de beroepsvereniging gewaarborgd is)
  • Meedenken en -werken aan nieuwe richtlijnen en protocollen op het gebied van diëtetiek binnen de voedings- en eetstoornissen
  • Bevorderen vindbaarheid van diëtisten met deze specifieke deskundigheid zowel op individueel niveau als voor andere disciplines