De NDE organiseert jaarlijks aansluitend aan de algemene
ledenvergadering een thema-middag. Tijdens de thema-middag staat een onderwerp gerelateerd aan de behandeling van eetstoornissen centraal. De inhoud van de middag kan bestaan uit een lezing, scholing, workshop of een combinatie hiervan. Ook is er de gelegenheid om te netwerken met andere diëtisten en ervaringen uit te wisselen. Houd de jaarplanning en de nieuwsbrieven in de gaten voor de volgende thema-middag.

foto van: Дмитрий Хрусталев-Григорьев
Artist, psychologist, designer

‘Hoe sta jij in de dieetbehandeling bij persoonlijkheidsstoornissen?’

Op vrijdag 31 mei ’24 zal wederom een Themabijeenkomst en Algemene Ledenvergadering worden georganiseerd. Voorafgaand is er een ledenlunch. Vanaf 11.30 uur kunnen NDE-leden elkaar ontmoeten en netwerken onder het genot van een lunch.

Om 12.30 uur is de inloop indien je geen gebruik wilt maken van de lunchmogelijkheid. Om 13.00 uur start het programma. Als bestuur zullen we bij de algemene ledenvergadering verantwoording afleggen voor de inkomsten en uitgaven die zijn gedaan het afgelopen jaar en de aanwezigen informeren over wat er in het eerste verenigingsjaar allemaal is opgepakt. Daarnaast hebben we ambities die we jullie graag voor willen leggen. Voor de Themabijeenkomst hebben we weer een mooi programma.

Uit de review van Friborg et al. (2014) blijkt dat tot ruim 50% van de patiënten met eetstoornissen een comorbiditeit persoonlijkheidsstoornis heeft. Dit kan de behandeling van de eetstoornis behoorlijk beïnvloeden. Hoe vind je houvast en balans bij de behandeling van cliënten met een persoonlijkheidsstoornis? Kennis over (het ontstaan van) persoonlijkheidsstoornissen is een start. Floor Kieft, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Mediant, neemt jullie hierin mee en geeft een inhoudelijke presentatie over persoonlijkheidsstoornissen vanuit haar jarenlange werkervaring.  

Het tweede deel van de dag wordt verzorgd door Brenda Zwinkels. Zij geeft een workshop met als focus ‘Hoe krijgen we het eetprobleem van tafel?’. In een opstellingsformaat onderzoeken we vanuit onze rol als behandelaar, onze plek in het systeem van de cliënt. We ervaren hoe we anders kunnen kijken naar de situatie vanuit systemisch waarnemen, waarbij we ons lichaam als bron van informatie gebruiken.

Details
Locatie: Leerhotel ‘t Klooster, Daam Fockemalaan 10, Amersfoort
Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur

Aanmeldformulier