Het jaar 2023 loopt op haar einde. Een jaar waarin, als we kijken naar de ontwikkeling die de NDE heeft doorgemaakt, grote stappen zijn gezet. Met trots (en een tikkeltje vermoeid) kijken wij terug op de geboorte van onze vereniging. Waar kijken we op terug, en wat staat ons nog voor moois te wachten?

Een grote stap vooruit

Alweer ruim twee jaar geleden kwam de vraag naar voren “Hoe nu verder?”. In de afgelopen 25 jaar is de stuurgroep VIE uitgegroeid tot een netwerk van diëtisten gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een eetstoornis. Met deze groei, is ook een diversiteit aan activiteiten ontstaan, waarvoor de stuurgroepleden zich verantwoordelijk voelden.

Lees meer

De themabijeenkomst ARFID en eerste Algemene ledenvergadering op 12 mei dit jaar werd direct goedbezocht door zo’n 70 leden. Dat sterkte het genomen besluit. Een logo werd ontwikkeld, waarin we de Nederlandse identiteit en het thema van de vereniging hebben vormgegeven met een tulp en bestek. De kleuren van VIE bleven behouden, waarmee de herkenbaarheid van de afgelopen 25 jaar vastgehouden werd. Ook in de coulissen werd hard gewerkt, onder meer aan een auditering om hiermee onze scholingen btw-vrij te kunnen aanbieden aan de deelnemers, en aan het vormgeven en vullen van deze website. Wij hopen dat jullie je hierin herkennen. Beschouw de website als een bron van informatie, als ‘prikbord’ met vraag en aanbod op gebied van eetstoornissen en aanverwante thema’s, een vindplaats van collega-diëtisten in het land en jouzelf als onderdeel van dit interactieve en wijdverspreide netwerk. Wij kijken ernaar uit ieder te ontmoeten het komende jaar, fysiek bij een van de bijeenkomsten die georganiseerd zullen worden of online, via het ledendeel van deze website.

Ons scholingsaanbod

Met het opzetten van de vereniging, kwam tevens het bericht dat Psydi-Scholingen haar deuren zou sluiten. Scholingen als Jongeren en eetstoornissen, Sport en eetstoornissen en Behandeling van mensen met een eetstoornis zouden ophouden met bestaan. Gezien de stuurgroep VIE de basis heeft gelegd voor diverse scholingen, waaronder de postHBO Behandeling van mensen met een eetstoornis, is in overleg met Psydi besloten om de scholingen voortaan onder de paraplu van de NDE te organiseren. Met ingang van 2024 zullen diverse scholingen georganiseerd gaan worden. Houd hiervoor de nieuwsbrief en deze website in de gaten.