De NDE erkent dat het aanpakken van eetstoornissen in zijn breedste zin,  een gedeelde verantwoordelijkheid is. Door gezamenlijk expertise te bundelen, barrières te doorbreken en te streven naar een geïntegreerde aanpak, hopen we de kwaliteit van zorg voor cliënten met eetstoornissen te verbeteren en hiermee bij te dragen aan een goed herstelproces.

Een goede samenwerking met diverse zorginstellingen, waarbij diëtisten, hulpverleners en andere professionals nauw samenwerken om de complexiteit van eetstoornissen aan te pakken.

Een belangrijk aspect van deze samenwerking is de integratie van diëtisten in multidisciplinaire behandelteams waarbij psychologen, psychiaters en andere zorgprofessionals, samen met diëtisten een waardevolle rol kunnen  spelen bij het aanpakken van de complexe relatie tussen voeding, mentale gezondheid en het herstelproces van cliënten met eetstoornissen.

Ook ervaringsdeskundigen en patiëntenorganisaties willen we actief betrekken, waardoor er een benadering ontstaat die rekening houdt met de diverse behoeften en perspectieven van degenen die direct betrokken zijn bij de eetstoornisproblematiek.