Datum/Tijd

27 september 2024
09.00 - 17.00

De 4-daagse post-HBO scholing “Behandeling van mensen met een eetstoornis” is opgezet om diëtisten kennis en vaardigheden aan te reiken voor de behandeling van cliënten met een eetstoornis.

Eetstoornissen zijn ernstige psychiatrische aandoeningen. De behandeling ervan is dan ook in belangrijke mate gestoeld op psychologische interventies. In de meeste gevallen wordt een multidisciplinair team ingezet, waarin een belangrijke plaats is weggelegd voor de diëtist. Deze dient op de hoogte te zijn van de specifieke problematiek die te maken heeft met de behandeling van cliënten met een eetstoornis.

De NDE stelt zich tot doel om diëtisten die (van plan zijn om te) werken met cliënten met een eetstoornis de kennis en kunde hiertoe aan te reiken. Een diëtist met meer kennis van zaken zal beter kunnen functioneren in een multidisciplinair behandelteam. Ook voor diëtisten die in de eerste lijn werken met cliënten met een eetstoornis is deze scholing waardevol.

Scholingsinformatie 
De scholing bedraagt vier dagen en wordt afgesloten met een eindopdracht. Tussentijdse huiswerkopdrachten worden plenair besproken. Reken hierbij op tussen 2 en 4 uur zelfstudie voorafgaand aan elke scholingsdag. Bij volledige deelname en een goedgekeurde eindopdracht volgt de toekenning van de genoemde accreditatiepunten. In de scholing zullen de eetstoornissen Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder (BED) aan bod komen. Je leert theorie en vaardigheden en zal het geleerde in praktijk brengen door een casusbeschrijving van een cliënt te maken. Daarnaast worden simulatiepatiënten ingezet om gespreksvaardigheden te oefenen.

Competenties
Na actieve deelname aan de scholing beschik je over:

  • de kennis van de verschillende vormen van eetstoornissen en vaardigheid in het diagnosticeren ervan;
  • de kennis over de juiste gesprekshouding en de vaardigheid deze toe te kunnen passen;
  • de kennis en vaardigheid om een behandelplan op te zetten en uit te voeren.

Denk hierbij aan:

  • berekening van de voeding met oog voor mogelijke problemen zoals refeeding syndroom;
  • beoordeling van de groeicurves bij jongeren;
  • de kennis over mogelijke psychiatrische comorbiditeit;
  • de kennis om disfunctionele gedachten over voeding, gewicht en zelfeffectiviteit bij de cliënten te herkennen;
  • de vaardigheid om functie en betekenis van het disfunctionele gedrag van de cliënten te herkennen en dit te bespreken;
  • de vaardigheid om zelf intervisie te doen met collega’s;
  • kennismaking met de behandeling van andere behandeldisciplines zoals psychologen en psychomotore therapeuten.
Locatie Utrecht
Tijdstip 9:00 – 17:00 uur
Deelnamekosten € 995,- voor leden van de NDE, € 1095,- voor niet-leden
Scholingsdata najaar 2024* 27 september, 1 november, 29 november, 20 december.
Voorjaarsdata voor 2025 worden later bekendgemaakt.
Aanmelding Aanmeldingsformulier
Voor diëtisten zijn voor deze scholing 37 accreditatiepunten toegekend door Stichting ADAP.

 

*Wijzigingen voorbehouden