Datum/Tijd

6 maart 2024
09.00 - 17.00

De 4-daagse post-HBO scholing “Behandeling van mensen met een eetstoornis” is opgezet om diëtisten kennis en vaardigheden aan te reiken voor de behandeling van cliënten met een eetstoornis.

Eetstoornissen zijn ernstige psychiatrische aandoeningen. De behandeling ervan is dan ook in belangrijke mate gestoeld op psychologische interventies. In de meeste gevallen wordt een multidisciplinair team ingezet, waarin een belangrijke plaats is weggelegd voor de diëtist. Deze dient op de hoogte te zijn van de specifieke problematiek die te maken heeft met de behandeling van cliënten met een eetstoornis.

De NDE stelt zich tot doel om diëtisten die (van plan zijn om te) werken met cliënten met een eetstoornis de kennis en kunde hiertoe aan te reiken. Een diëtist met meer kennis van zaken zal beter kunnen functioneren in een multidisciplinair behandelteam. Ook voor diëtisten die in de eerste lijn werken met cliënten met een eetstoornis is deze scholing waardevol.

Scholingsinformatie 
De scholing bedraagt vier dagen en wordt afgesloten met een eindopdracht. Tussentijdse huiswerkopdrachten worden plenair besproken. Reken hierbij op tussen 2 en 4 uur zelfstudie voorafgaand aan elke scholingsdag. Bij volledige deelname en een goedgekeurde eindopdracht volgt de toekenning van de genoemde accreditatiepunten. In de scholing zullen de eetstoornissen Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder (BED) aan bod komen. Je leert theorie en vaardigheden en zal het geleerde in praktijk brengen door een casusbeschrijving van een cliënt te maken. Daarnaast worden simulatiepatiënten ingezet om gespreksvaardigheden te oefenen.

Locatie Springhuys

Springweg 7

3511 VH Utrecht

Tijdstip 9:00 – 17:00 uur
Deelnamekosten € 995,- voor leden van de NDE, € 1095,- voor niet-leden
€ 45,- voor het verkrijgen van alle voorlichtingsflyers van de NDE digitaal. Deze zijn gratis te downloaden voor NDE-leden.
Scholingsdata 2024 6 maart, 5 april, 10 mei, 21 juni. Najaarsdata worden later bekendgemaakt.

 

Photo by Debby Hudson on Unsplash