Datum/Tijd

31 mei 2024
13.00 - 17.00

Save the Date!

Op vrijdag 31 mei ’24 zal wederom een themabijeenkomst en Algemene Ledenvergadering worden georganiseerd. Als bestuur zullen we verantwoording afleggen voor de inkomsten en uitgaven die zijn gedaan het afgelopen jaar en de aanwezigen informeren over wat er in het eerste verenigingsjaar allemaal is opgepakt. Daarnaast hebben we ambities die we jullie graag voor willen leggen. Voor de Themabijeenkomst hebben we weer een mooi programma voor jullie in petto. Net als vorig jaar, zijn we weer voornemens een informatieve en interactieve dag organiseren met voldoende ruimte om te netwerken en elkaar nog beter te leren kennen.

Noteer deze datum alvast in jouw agenda en houd de nieuwsberichten hierover in de gaten.