Datum/Tijd

31 mei 2024
13.00 - 17.00

Themabijeenkomst en ALV

Op vrijdag 31 mei ’24 zal wederom een themabijeenkomst en Algemene Ledenvergadering worden georganiseerd. Om 12.30 uur is de inloop. Om 13.00 uur start het programma. Als bestuur zullen we verantwoording afleggen voor de inkomsten en uitgaven die zijn gedaan het afgelopen jaar en de aanwezigen informeren over wat er in het eerste verenigingsjaar allemaal is opgepakt. Daarnaast hebben we ambities die we jullie graag voor willen leggen. Voor de Themabijeenkomst hebben we weer een mooi programma.

Persoonlijkheidsstoornissen

Uit de review van Friborg et al. (2014) blijkt dat tot ruim 50% van de patiënten met eetstoornissen een comorbiditeit persoonlijkheidsstoornis heeft. Dit kan de behandeling van de eetstoornis behoorlijk beïnvloeden. Hoe vind je houvast en balans bij de behandeling van cliënten met een persoonlijkheidsstoornis? Kennis over (het ontstaan van) persoonlijkheidsstoornissen is een start. Floor Kieft, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Mediant, neemt jullie hierin mee en geeft een inhoudelijke presentatie over persoonlijkheidsstoornissen vanuit haar jarenlange werkervaring.  

Het tweede deel van de dag wordt verzorgd door Brenda Zwinkels. Zij geeft een workshop met als focus ‘Hoe krijgen we het eetprobleem van tafel?’. In een opstellingsformaat onderzoeken we vanuit onze rol als behandelaar, onze plek in het systeem van de cliënt. We ervaren hoe we anders kunnen kijken naar de situatie vanuit systemisch waarnemen, waarbij we ons lichaam als bron van informatie gebruiken.

Locatie: ‘t Kloosterhotel, Amersfoort
Aanmelden via het formulier op de website

*wijzigingen voorbehouden

Hier lees je de notulen van de vergadering van 12 mei 2023