logo
Voedings Interventie Eetstoornissen

Welkom op de website van de VIE

Wat is de VIE?

• landelijk netwerk
• voor en door diëtisten
• gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen

• erkend door de Nederlandse Vereniging vanDiëtisten

 

De VIE is een landelijk netwerk, voor en door diëtisten die werken met cliënten met een eetstoornis. De VIE is erkent door de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) als landelijk netwerk met specifieke deskundigheid. De belangrijkste doelstelling van de VIE is het bevorderen van de specifieke deskundigheid van de diëtist in het behandelen van cliënten met een eetstoornis. In breder verband wil de VIE de meerwaarde van diëtist in een multidisciplinaire behandeling van cliënten met een eetstoornis onder de aandacht brengen.

 

Omdat de deskundigheidsbevordering van de diëtist de belangrijkste doelstelling is van de VIE heeft de VIE in de afgelopen jaren verschillende activiteiten ontplooid, zoals het ontwikkelen en implementeren van de ‘multidisciplinaire richtlijn eetstoornissen’. Daarnaast hebben we scholingen geaccrediteerd of geven we geaccrediteerde scholingen en leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen. Tevens zijn de leden van de VIE een vraagbaak via de NAE (Nederlandse Academie Eetstoornissen), de artsenwijzer diëtetiek en via LinkedIn groep VIEnetwerk.