logo
 

Materialen VIE

 "(B)eterweter" spel voor mensen met een eetstoornis 

 Voorlichtingsfolders (herzien 2021)

PR folder "eet- en gewichtsproblemen, vraag naar een gespecialiseerde diëtist"

Variatielijsten voor tussendoortjes (gratis te bestellen bij Sjerty Peeters)

Basisadvies lactosebeperkt, glutenvrij en veganistisch ( gratis te bestellen bij Sjerty Peeters)

Factsheet  Refeeding (gratis te bestellen bij Sjerty Peeters)

 

 

 

(zie hieronder meer informatie over de matrialen) 

 

 

Post HBO scholing voor diëtisten
"Behandeling van eetstoornissen".   

De stuurgroep VIE heeft, in samenwerking met psydi-scholingen, een 4 daagse post-HBO scholing opgezet om diëtisten kennis en vaardigheden aan te reiken voor de behandeling van cliënten met een eetstoornis.

Eetstoornissen zijn psychiatrische aandoeningen. De behandeling is dan ook in belangrijke mate gestoeld op psychologische interventies. In de meeste gevallen wordt een multidisciplinair team ingezet, waarin ook een belangrijke plaats is weggelegd voor de diëtist. Deze dient op de hoogte te zijn van de specifieke problematiek die te maken heeft met de behandeling van cliënten met een eetstoornis.

De VIE stelt zich tot doel om diëtisten die (van plan zijn om te) werken met cliënten met een eetstoornis de kennis en kunde hiertoe aan te reiken. Een diëtist met meer kennis van zaken zal beter kunnen functioneren in een multidisciplinair behandelteam. Ook voor diëtisten die in de eerste lijn werken met cliënten met een eetstoornis is deze cursus waardevol.

 

Cursusinformatie
De totale cursus bestaat uit 4 cursusdagen.
In de cursus zullen alle eetstoornissen aan bod komen (zowel anorexia en boulimia nervosa als ook binge eating disorder). De cursist leert theorie en vaardigheden en zal het geleerde in praktijk brengen door een casusbeschrijving van een cliënt te maken.

 

Competenties
Na actieve deelname aan de cursus beschikt de cursist over:
- de kennis van de verschillende vormen van eetstoornissen en vaardigheid in het diagnosticeren ervan;
- de kennis over de juiste gesprekshouding en de vaardigheid deze toe te kunnen passen;
- de kennis en vaardigheid om een behandelplan op te zetten en uit te voeren.

 

Denk hierbij aan:
- berekening van de voeding met oog voor mogelijke problemen als bijvoorbeeld Refeeding,
- beoordeling van de groeicurves bij jongeren;
- de kennis over mogelijke psychiatrische comorbiditeit;
- de kennis om disfunctionele gedachten over voeding, gewicht en zelfeffectiviteit bij de cliënten te herkennen;
- de vaardigheid om functie en betekenis van het disfunctionele gedrag van de cliënte te herkennen en dit te bespreken;
- de vaardigheid om zelf intervisie te doen met collega’s;
- kennismaking met de behandeling van andere behandeldisciplines zoals psychologen en psychomotore therapeuten

Locatie: New Element De Goeman, Goeman Borgesiuslaan 77  
  3515 ET Utrecht  
Tijdstip: 9:00 - 17:00 uur  
Prijs: € 995,- voor leden van NVD of DCN, € 1120,- voor niet-leden
€ 45,- voor het verkrijgen van alle voorlichtingsflyers van de VIE digitaal.
 

Cursus data 2021

15 sept, 4 okt, 5 nov, 2 dec  
Cursus data 2022 16 maart, 4 april, 22 april, 19 mei  
Aanmelding

https://www.psydi.nl/behandeling-van-eetstoornissen

 

 
     

Voor diëtisten is accreditatie verleend voor deze nascholing door de St ADAP voor 41 studiepunten (onder nummer 39006)

 

 

Materialen VIE   

 

"(B)eterweter" spel voor mensen met een eetstoornis

 

(B)eterweter is een spel dat is gemaakt om te spelen met mensen met een eetstoornis. Op een leuke, speelse manier wordt kennis overgebracht. Het lijkt op Triviant en is geschikt voor cliënten met anorexia nervosa, boulima nervosa en/of ‘binge eating disorder’ en kan met maximaal 12 mensen gespeeld worden, onder leiding van een diëtist of zelfstandig door een groep cliënten. Doel van het spel is het verzamelen van alle boodschappen om een goede (warme) maaltijd te bereiden. De eerste speler die alle boodschappen op zijn kaart heeft verzameld, heeft gewonnen. Er zijn acht categorieën met vragen: algemene vragen, dranken, fabels en feiten, groente, vetten, vlees, vis of vleesvervangers, zetmeelcomponenten en zuivel. Als de diëtist niet aanwezig is, kunnen de vragen die tijdens het spelen ontstaan of onduidelijk zijn later aan de diëtist worden gesteld.

Het spel wordt inmiddels in verschillende instellingen gespeeld en de reacties van cliënten en behandelaren zijn erg positief, mede ook omdat het een leuke andere manier is om kennis te krijgen van voeding. De kosten voor een compleet spel zijn € 250,00. Voor NVD leden  € 240,00. Het spel wordt zonder doos geleverd om de (verzend)kosten zo laag mogelijk te houden.

 

Het spel is ontwikkeld door de Werkgroep VIE (Voedings Interventie Eetstoornissen) in samenwerking met 2 studenten dietetiek: Gerda Stubbe en Aafke van der Zwaag. In 2012 is het spel herzien, zodat het weer helemaal up to date is. Voor meer informatie over dit spel en/of ander materiaal dat de VIE ontwikkeld heeft, kunt u contact opnemen met Sjerty Peeters: sjertypeeters@gmail.com.

 

Hieronder is een foto van het spel afgebeeld.

 foto_spel_verkleindjan_2013

                                                                                              

 

Voorlichtingsfolders

 

Er zijn voorlichtingsfolders over diverse onderwerpen ontwikkeld (o.a. gezonde voeding, honger en verzadiging, lichamelijke gevolgen van een eetstoornis) die meegegeven kunnen worden aan de cliënt. Het voorlichtingsmateriaal is te gebruiken bij behandeling van alle eetstoornissen en kost  € 45,00.  De flyers worden per mail verstuurd. De mensen die in 2020 en 2021 de flyers hebben besteld, kunnen kosteloos de nieuwe flyers aanvragen. (sjertypeeters@gmail.com ). 

 

Inhoud flyers

- Afslankmiddelen overgewicht/BED

- Bereidingswijze AN/BN

- Bereidingswijze BED

- Braken

- Darmklachten en vezelrijke voeding

- Gezond eetpatroon

- Eetgedrag: BN / BED / overgewicht

- Eiwitten

- Energie

- Etiketten

- Feiten en fabels : AN/BN

- Gevolgen ondergewicht

- Gevolgen onvolwaardige voeding

- Gewicht AN/BN

- Gewicht obesitas/ BED

- Gezond bewegen AN/BN

- Gezond bewegen overgewicht/BED

- Honger en verzadiging

- Inkopen doen

- Koolhydraten

- Laxeren

- Lichamelijke veranderingen bij herstel van ondergewicht

- Mineralen

- Refeeding syndroom 

- Spijsvertering

- Strategieën voor extern eetgedrag

- Stress en overgewicht

- Tussendoortjes BED

- Vetten

- Vitamines

- Vocht AN/BN

- Vocht overgewicht

- Zoetstoffen

 

PR folder "eet- en gewichtsproblemen, vraag naar een gespecialiseerde diëtist"

In de PR folder staat duidelijk beschreven waarom het goed is te kiezen voor een gespecialiseerde diëtist m.b.t. eetstoornissen. De folder is bedoeld voor verwijzers en behandelaren.

De kosten per 100 stuks: 10,00 euro (exclusief 6,95 euro verzendkosten)

 

 

 

Alle materialen zijn te bestellen door overmaking van de kosten op banknummer

NL32RABO0155113925 tnv A.R. van Veen,  o.v.v. respectievelijk voedingsspel, voorlichtingsfolders of PR folder, met duidelijke vermelding van naam en adres.