logo
 

PP presentatie 12-05-23 dia 1-4

PP presentatie 12-05-23 dia 5-10

PP presentatie 12-05-23 dia 11-20

PP presentatie 12-05-23 dia 21-30

PP presentatie 12-05-23 dia 31-40

PP presentatie 12-05-23 dia 41-48

 

Notulen ALV VIE en oprichting NDE

 

Plannen en doelen voor 2020-2024

 • Ontwikkelen en organiseren van diverse scholingen bedoeld voor collega-diëtisten en andere behandelaren werkzaam binnen het gebied eetstoornissen
 • Ontwikkelen en organiseren van workshps ( op aanvraag)
 • Up to date houden van de website
 • Up to date houden van de sociale kaart
 • Verder ontwikkelen van onze missie, visie en strategie en beschrijven met een actieplan
 • Aanpassen van het huishoudelijke reglement van het VIe-netwerk met een nieuwe beschrijving van criteria waaraan een gespecialiseerd diëtist eetstoornissen aan moet voldoen
 • Begeleiden van stagiaires die (literatuur) onderzoek (willen) doen betreffende een eetstoornis gerelateerd onderwerp
 • Bezoeken congressen en lezen literatuur om eigen kennis up to date te houden
 • Schrijven van een artikel voor NTvD en/of Voeding NU
 • Maken van factsheet over refeedingsyndroom bij eetstoornissen
 • Continueren Intervisie leden VIE
 • Contacten onderhouden en samenwerken met diverse organisaties zoals NVD, DCN, NAE, Ixta NOA en Humanconcern
 • Routekaart ontwikkelen met landelijk overzicht dieetbehandeling voor jongeren met een eetstoornis in samenwerking met project K-eet en de NAE
 • Deelnemen en workshops verzorgen aan de diëtistendagen 2021
 • Herzien en up to date houden van eigen foldermateriaal ( o.a. flyers)
 • Ontwikkeling (landelijk) voorlichtingsmateriaal, onder andere in samenwerking met het project K-eet wordt er patiëntenonformatie uitgebracht over de zorgstandaard eetstoornissen waarbij zoveel mogelijk beroepsverenigingen hun keurmerk geven
 • Leggen van contacten met de NASO
 • Uitbreiding interactief (elektronisch) netwerk
 • zichtbaar worden en blijven via social media
 • Deelname landelijke commissie(s) NAE ( hoofdbestuur, congrescommissie)

Gerealiseerd in 2018/2019

 • Hoofdstuk schrijven in herziene versie van Handboek eetstoornissen
 • Up to date houden van de website
 • Workshops verzorgen op de NAE dag en NAE congres
 • Bezoeken congressen en lezen literatuur om eigen kennis up to date te houden
 • Organiseren scholing voor collega-diëtisten en andere behandelaren eetstoornissen
 • Ontwikkelen workshops op aanvraag
 • Continueren intervise leden VIE
 • Contacten onderhouden en samenwerken met diverse organisaties zoals NVD, DCN, NAE, Ixta NOA, Humanconcern, Leontienhuis.
 • Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal
 • Ontwikkeling beleid ten aanzien van structuur en organisatie netwerk VIE
 • Leggen van contacten met de NASO ( Nederlands Associatie voor de studie van Obesitas)
 • Uitbreiding interactief ( elektronisch) newerk

Plannen/doelen voor de jaren 2018/2019

 • Ontwikkelen en organiseren van verschillende scholingen voor collega-dietisten en andere behandelaren eetstoornissen
 • Ontwikkelen en organiseren van workshops op aanvraag
 • Up to date houden van de website
 • Up to date houden van de sociale kaart
 • Ontwikkelingen beleid ten aanzien van structuur en organisatie netwerk VIE
 • Bezoeken congressen en lezen literatuur om eigen kennis up to date te houden
 • schrijven van een artikel voor NTvD 
 • continueren intervisie leden VIE
 • Contacten onderhouden en samenwerken met diverse organisaties
 • Ontwikkelen voorlichtingsmaterialen
 • Ontwikkelen digitaal netwerk
 • volgen van scholingen / workshops