logo
Voedings Interventie Eetstoonissen

De stuurgroep VIE bestaat uit 7 personen, die de aktiviteiten coördineren en vaak ook uitvoeren

 

Anne-Ruth van Veen, Novarum, Amsterdam.

lees verder ...

 

Liesbeth Libbers, praktijk EOVA – Eetoplossingen werkzaam als diëtist/psycholoog

lees verder ...

  

José Groot, stichting Human Concern, Amsterdam.

lees verder ...

 

Kim Corbet, kinderdietistenpraktijk, Voorschoten.

lees verder ...

  

Monique Reuver, Rivierduinen, GGZ Haagstreek, Leidschendam.

lees verder ...

 

Sjerty Peeters, Dietistenpraktijk Sjerty Peeters, Sittard, (contactpersoon VIE sjertypeeters@gmail.com).

lees verder ...

 

Linda Hover, MUMC, Maastricht

lees verder...

 

 

 


Anne-Ruth van Veen

fotoar

Ik ben in juni 2010 ben ik afgestudeerd als diëtist aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Tijdens mijn studie Voeding & Diëtetiek heb ik een half jaar stage gelopen bij Novarum, gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen in Amsterdam. Ik heb toen bewust voor een stage in een gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen gekozen omdat de combinatie van voeding en psychologie mij aanspreekt. Vaak spelen meerdere factoren een rol hoe iemand met zijn/haar voedingspatroon om gaat. Sinds januari 2011 ben ik werkzaam bij Novarum. Ik begeleid zowel groepen als individuele cliënten en daarnaast begeleid ik ook clienten van Arkin Jeugd,  Sinds 2016 ben ik naast dietist ook werkzaam als behandelaar bij Novarum, hierbij is de behandeling gebaseerd op de methodiek van C.B. Fairburn.

 

 

Liesbeth Libbers

In 2011 ben ik afgestudeerd als diëtist en in datzelfde jaar als sportdiëtist. In 2014 kwam daar een master gezondheidspsychologie bij. Mijn ervaring in het werken met eetstoornissen is echter al  eerder begonnen. In 1994 begon ik als vrijwilliger bij de patiëntenorganisatie SABN waar ik me vooral bezighield met documentatie. Ook heb ik ruim drie jaar gewerkt als bureaumanager voor SABN. Daarnaast ben ik werkzaam geweest voor het Kenniscentrum Eetstoornissen Nederland en heb ik als onderzoeksassistent gewerkt voor Centrum Eetstoornissen Ursula. Momenteel werk ik in mijn eigen praktijk EOVA – Eetoplossingen als diëtist/psycholoog. Mijn aandachtsgebieden zijn anorexia en boulimia nervosa, binge-eating disorder, obesitas, eetstoornissen nao en voedselneofobie. Daarnaast houd ik me bezig met onderzoek bij PICOWO in Utrecht. In 2014 verscheen ‘Eetstoornissen van binnenuit belicht’ over egodocumenten. Op dit moment werk ik aan een onderzoek naar comorbiditeit bij anorexia nervosa. Naast mijn werk voor de stuurgroep ben ik bestuurslid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen. Meer informatie? Voor meer informatie kijk op www.eova.nl of via info@eova.nl

 

 

 

 

José Groot

 foto

In 1994  ben ik afgestudeerd als diëtist aan de Hogeschool van Amsterdam. De eerste jaren ben ik werkzaam geweest  in thuiszorg, algemeen ziekenhuis en psychiatrie.  Van 1997 – tot mei 2012 heb ik als diëtist gewerkt bij de THEBE (thuiszorg) waar ik 10 jaar geleden gestart ben met het opzetten van een speciaal spreekuur voor cliënten met eetstoornissen.  In de loop van de jaren is mijn interesse in de eetstoornissen sterk gegroeid en heb ik door mijn ervaring het gevoel goed te kunnen inspelen op de behoefte, haalbaarheid, wensen en mogelijkheden van de cliënt.  Hierdoor ontstond de  wens om me als diëtist volledig te richten op de begeleiding van cliënten met eetstoornissen met als gevolg dat ik mijn baan bij de Thuiszorg heb opgezegd en sinds mei  2012 werkzaam ben als diëtist binnen de Stichting Human Concern.  Ik ben gestart met het opzetten van de voedingsbegeleiding binnen  Human Concern en  begeleid  cliënten zowel individueel als in een groep, ambulant en via deeltijd. (www.humanconcern.nl / j.groot@humanconcern.nl )

 

 

 Kim Corbet

 fotok1

 Als kinder - en jeugddiëtist werk ik vanuit enthousiasme en bezieling en help kind en ouder(s) beter te leren eten. In 2002 heb ik de HBO opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond en ben als diëtist bij Eetstoornissen Centrum Usula en GGZ Kinderen en jeugd Rivierduinen werkzaam geweest. Naast mijn huidige specialistische werk in de tweede lijn, in het Willem - Alexander Kinderziekenhuis ( WAKZ) van het Leids Universitair Medisch Cetrum (LUMC) en Academisch Centrum voor kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium - LUMC, heb ik mijn Kinderdiëtistenpraktijk in Voorschoten. tot voor kort was  ik ook in de tweede lijn gespecialiseerde kinderrevalidatie werkzaam.

Als kinder- en jeugddiëtist ben ik gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren ( met een verstandelijke beperking) met een lichamelijke- en/of psychiatrische aandoening met voedingproblemen, eetproblemen en / of eetstoornissen. Om mijn deskundigheid te bevorderen neem ik actief deel aan de, door de Nederlandse vereniging van Dietisten (NVD), erkende landelijke vereniging / netwerken kinderdiëtetiek, Overleg Dietisten Academische Ziekenhuizen(KODAZ): Netwerk Kinderdiëtisten (NKD); Diëtetiek Psychiatrie Nederland (DPN); Diëtisten voor Spierziekten ( DvS) en natuurlijk alhier de stuurgroep Voedings Interventie Eetstoornissen (VIE). Met veel plezier ontwikkel ik samen met collega's richtlijnen, behandelprogramma's en geef ik graag les. Daarnaast zorg ik graag voor mijn eigen twee kinderen.

 

 

Monique Reuver

 foto_mr

Mijn naam is Monique Reuver en ik ben sinds 1989 werkzaam als diëtist in de psychiatrie en bij Centrum Eetstoornissen de Ursula.

Vanaf de oprichting ben ik lid van deze landelijke werkgroep VIE omdat er voorheen weinig mogelijkheden waren voor diëtisten die werkten met eetstoornissen om ervaringen te delen en je te ontwikkelen op dit specifieke vakgebied. Hoewel ik ruim 23 jaar werk met cliënten en eetstoornissen, is mijn aandachtsgebied wel steeds veranderd en naast klinische werkzaamheden bij met name AN en BN cliënten, ben ik de afgelopen 5 jaren met name actief binnen het vakgebied Overgewicht en BED. Als mooie aanvulling ervaar ik tevens het werken in de psychiatrie en ben vanuit hier ook actief lid van de DPN (diëtisten Psychiatrie Nederland).

 

 

Sjerty Peeters

foto_s
 

In 1992 ben ik als diëtist bij Altrecht GGZ, Rintveld centrum voor eetstoornissen te Zeist gaan werken. In 2006 ben ik naar het zuiden des lands verhuisd en heb vanaf 2007 tot 2013 op de polikliniek voor eetstoornissen van het Academisch Ziekenhuis Maastricht gewerkt . In februari 2011 ben ik daarnaast ook als zelfstandig gevestigd diëtist in Sittard begonnen, met een specialisatie in eet- en gewichtsproblemen.

Mijn hart ligt bij de behandeling van mensen met een eetprobleem/ eetstoornis. Door mijn jarenlange ervaring heb ik een goede kennis van eetstoornissen en kan ik inspelen op de saboterende gedachten, op de valkuilen, maar ook de mogelijkheden. De behandeling bestaat uit haalbare kleine doelen stellen, veel voorlichting geven en uitdagingen laten aangaan. Ik ben ervaren in het behandelen van zowel anorexia, boulimia, eetstoornis NAO, Binge eating Disorder en overgewicht, zowel bij kinderen als volwassenen.

Voor meer informatie over behandeling en aanmelding kan contact worden opgenomen met mij of neem een kijkje op de website van de praktijk (www.sjertypeeters.nl).  

 

Linda Hover

 foto_linda_1

In 1998 ben ik afgestudeerd als diëtist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Sinds die tijd werk ik als diëtist in het Maastricht UMC. Ik begon mijn loopbaan met specialisatie nierziekten en hoofdhals-oncologie. Na 8 jaar fulltime als diëtist gewerkt te hebben, ben ik een zijweg ingeslagen en ben ik 2 jaar lang in deeltijd als docent aan de HAN werkzaam geweest. daarnaast ben ik nog wat poliklinisch werk blijven doen in Maastricht, Ik kreeg al eerder de kans om tijdens een zwangerschapsverlof diagnostische consulten te doen bij eetstoornis patiënten en een BED-groepbehandeling over te nemen. Mijn interess in eetstoornissen is daarmee alleen maar toegenomen. In 2007 kwam er een plek vrij in de diëtetiek bij de unit eetstoornissen in het MUMC, waarop ik besloot mijn baan als docent te beëindigen en te kiezen voor deze nieuwe stap. De combinatie van o.a. het coachen, het helpen veranderen van gedrag, het inzicht geven in een normaal voedingspatroon en de somatiek vind ik een mooie uitdaging. Er wordt bij de unit eetstoornissen multidisciplinair gewerkt met patiënten, zowel ambulant als ook middels dagbehandeling en klinische opnames. Daarnaast werk ik ook voor de afdeling psychiatrie en heb ik diagnostische consulten bij kinderen met overgewicht en volwassenen met spierziekten. Ik heb de Post HBO-eetstoornissengedaan, en tevens bijscholing gevolgd o.a. op het gebied van motivational interviewing, ACT, cognitieve gedragstherapie voor diëtisten. Sinds januari 2017 ben ik lid van de VIE- stuurgroep